Tisztelettel meghívjuk a 2021. május 19-21, között, a Testnevelési Egyetem és a Nemzeti Kézilabda Akadémia szervezésében megrendezett IV. Sport és Innováció Nemzetközi Konferenciára. A magyar és angol nyelvű nemzetközi rendezvény célja, hogy ösztönözzük újabb kreatív ötletek megvalósulását és innovációvá válását.

A magyar sportszférában és a világon zajló versenyben, különösen az olimpiai eredményesség fokozásával kapcsolatos feladatokban szélesebb nemzetközi tudományos és szakmai spektrumban szeretnénk lehetőséget biztosítani tapasztalatcserére és tudás-transzferre. A konferencia tárgyalja a sport innovatív társadalmi szerepét, ismerteti a legjobb gyakorlatokat, ajánlásokat tesz, hogy miként kerüljön be az innovatív megközelítés a sportági tervezési metódusba és a megvalósítás gyakorlatába. Az idei konferencián kiemelt hangsúlyt kap a sport életmód, életminőség javító szerepe, a primér prevenció, a teljesítménydiagnosztika, informatika/digitális technika és analitika szerepe a modern sportban. Kiváló előadókkal, izgalmas workshopokkal és kerekasztal-beszélgetésekkel szeretnénk áttekinteni a sportinnováció teljes spektrumát és lehetőséget adni a sportszakembereknek nézeteik ütköztetésére. A szervezők várják az innovatív szellemű edzőket, sportszakembereket, de természetesen a nyitott, újításokat kereső testnevelőket és hallgatókat is. Lehetőséget adunk az üzleti élet képviselőivel való találkozásra a kutatóknak és sportszakembereknek határon innen és túlról is.

A konferenciát megelőző napon fogadja a TE a nemzetközi partneregyetemek képviselőit a hagyományos Nemzetközi partnernapon. A megnyitó napján a TE campusán lesznek a programok, a második és harmadik nap Balatonbogláron fogadja a résztvevőket a NEKA campusán, biztosítunk buszt a két helyszín között első nap délelőtt oda, harmadik nap késődélután vissza Budapestre.

Absztraktokat, egy 15 perces magyar vagy angol nyelvű előadáshoz 2020. december 30-ig várunk az international@tf.hu címre. Az előadás nyelvének függvényében kérjük az absztraktot és biot, a címet lehetőség szerint mindkét nyelven. Panel/kerekasztal beszélgetések témájára és moderátorára javaslatokat fogadunk. Kérjük, az email tárgyában jelölje meg: „Sportinno 4”. Kérjük, jelentkezésében adja meg az alábbi adatokat:

 1. az előadó teljes neve, intézményi tartozása, email címe
 2. az előadás tervezett címe magyar és angol nyelven
 3. az előadás absztraktja (350 szó) magyar vagy angol nyelven, 3-5 kulcskifejezéssel
 4. szüksége van-e projektorra, Internet hozzáférésre
 5. rövid magyar vagy angol nyelvű „bio” (max. 250 szó)

Fő témakörök:

 1. a sport innovatív társadalmi szerepe
 2. innovatív sportági tervezés és gyakorlat
 3. sportági innováció az egészséges életmód és teljesítményfokozás terén
 4. a sportpedagógia és sportpszichológia korszerű módszerei
 5. a döntéstudomány innovatív használata a sportban
 6. edzés, verseny és rehabilitáció-specifikus sporttechnológia
 7. modern rekreációs trendek
 8. informatika (digitális adatátvitel), statisztika és analitika: sporttudomány és teljesítményfejlesztés
 9. modern sportszakember-továbbképzési utak és módszerek
 10. innovatív sportlétesítmény-fejlesztés és a sportesemények biztonságtechnikája
 11. a sportgazdaság fejlődési irányai és hatékony finanszírozási módok a sportban
 12. női vezetők a sportból és a sportban
 13. start up-ok a sportgazdaságban
 14. e-sport

A 2021-es Sportinno 4 konferencia további tematikus fókuszai:

 • Sportturizmus
 • Komplex rehab szolgáltatások
 • Innovatív kézilabda-edzői módszerek (NEKA Certificate)
 • A labda-játékokkal kapcsolatos fizikai, kognitív készségek és dinamika fejlesztése
 • Sport akadémiák a sportmenedzsment és közgazdaság nézőpontjából
 • Motiváció a sport és mozgáskultúra területein
 • Analitika a sportpszichológiában
 • Edzés és munka/magánélet-egyensúly a sportakadémiák hatáskörében
 • A női sportolók karrierfejlesztése aktív sporton innen és túl
 • Self-branding és kommunikáció
 • CSR és egyetemi kapcsolatok
 • Sportdiplomácia
 • Innováció a rekreációban és vizes sportokban
 • A Nemzeti Sportlabor bemutatkozása

A konferenciát követően online publikációs lehetőséget kínálunk az előadóknak a Testnevelés, Sport, Tudomány (TST) elektronikus oldalán.

Internationalization as a Tool (workshop)

Competitiveness is a crucial challenge all universities seem to face nowadays. While earlier strong academic credentials, a great library or an attractive sports club could make a university popular, these days a wide array of assets in a powerful constellation may enable an institution to become successful and sustain a high reputation nationwide as well as in the international arena. Besides identifying the strength and unicalia of a particular HE institution, quality services, powerful leadership, business approaches implemented, efficient structure, strategic planning and many more are essential. No HEI can afford to disregard the relevance of international partners, scientific collaborations, student and academic mobility, foreign language programs and services, internationalization as such. The workshop addresses the ways how internationalization may foster the success of a university, how can a special audit facilitate intra institutional development. It also provides some good practices that exist in the Central European context, and that can be effectively adopted at universities globally. Participants of the workshop (institutional decision makers, academics, international coordinators) can share their own ideas, perceptions, experiences and objectives, while also can learn creative tools and approaches relevant and helpful in their daily work. The work format combines presentations, roundtable and group discussion and collaborative project with follow up assignments to complete at their home institution. Participants receive a certificate of attainment.

hu_HU